Bestuur

Het bestuur is woensdag en zaterdag bereikbaar in het Bivak.

Bestuur vv Het Spanningsveld

Piet AlbersVoorzitter/tuincoördinator
Mevr.K.BanwariePenningmeester /ledenadministratie
Bettina van den Beld Secretaris
Loes Kompiers Secretaris
Rob van ThienenBestuurslid/ 2e penningmeester
Paul v.d.OordTuin/bouwcommissie
Piet Albers en Joke AlbersIn- en verkoopcommissie
Ch.Valent Freescommissie
Piere DebetsWaterpompen
Fred v.d.Weghe Piere Waterpompen
Jan van EwijkTuincoördinator
Willem Gietman Redactie Oogstappel
Arie Scheen
Frits de Clerck
Rodney Hedger
Bestuur per maart 2021