Tarieven

Tuinhuur per m2€ 0,37
Contributie€ 8,85
Waarborgsom per tuin€ 50,00
Waarborgsom per sleutel€15,00
Sleutelfonds (eerste aanschaf)€ 5,00
Inschrijfkosten€ 8,75
Boete bij verlies€ 10,00
Boete per niet nagekomen tuindienst€ 35,00
Aanmaningskosten€ 10,00
Ingebreke­stelling € 20,00
De kosten van ingebrekestelling worden in rekening gebracht als uw betaling, ondanks de herinnering en aanmaning, uitblijft. Ook dient u, als u denkt ten onrechte gemaand te zijn, contact op te nemen met de penningmeester om te kunnen vaststellen hoe het komt dat U een herinnering of aanmaning heeft ontvangen.

Naast de kosten aanmaning en ingebrekestelling, worden door onze gerechtsdeurwaarder ook incassokosten in rekening gebracht. Het is dus van groot belang om:

a :Tijdig uw verplichting aan de vereniging te voldoen

b: Tijdig contact op te nemen met de penningmeester.

De penningmeester, mevr.R.Banwarie