Voorlopig stoppen

U heeft een tuin, wilt voorlopig stoppen met tuinieren, maar wel lid blijven

De procedure is dezelfde als wanneer u de huur van uw tuin en lidmaatschap opzegt, met dien verstande dat u op het formulier het vakje “beëindiging lidmaatschap” niet invult.

Geeft u aan de coördinator wel even door, dat u wel lid wilt blijven!

U blijft de Oogstappel ontvangen en blijft hierdoor van het wel en wee van de vereniging op de hoogte. Daar tegenover staat wel, dat u jaarlijks een rekening krijgt voor uw lidmaatschap. Ook als u lid blijft van de vereniging, moet u de sleutel van het complex inleveren.

Zodra de penningmeester de formulieren in bezit krijgt, zal deze voor financiële afwikkeling zorgdragen. Voor de volledigheid meld ik nog dat de tuindienst over de periode tot beëindiging wel verricht moet zijn. Bij de afwikkeling wordt hiermee rekening gehouden.